Jul 18, 2020

Norsk Doppler-sensor ble brukt til orkanmåling i USA. Nå skal den finne krill

TU.no (Article in Norwegian technology magazine)

(Signature100)

HQ, Norway

Nortek
Vangkroken 2
1351 Rud , Norway

Map

Tel: +47 6717 4500
Mail: inquiry@nortekgroup.com

See all offices

Shopping Cart