Jun 01, 2021

Sintef og Nortek har utviklet inspeksjons¬robot som følger nota autonomt

Teknisk Ukeblad

(DVL1000)

HQ, Norway

Nortek
Vangkroken 2
1351 Rud , Norway

Map

Tel: +47 6717 4500
Mail: inquiry@nortekgroup.com

See all offices

Shopping Cart